INDEX

BLOCKS > VIEW TXHASH > VIEW TXHASH TRANSACTION INFO

Txhash Transaction Info

TxHash : 0xdda28bb7365f9734d1c500e6fa5e83e4a18714bddab8843bdffb180feebf8654

TxHash 0xdda28bb7365f9734d1c500e6fa5e83e4a18714bddab8843bdffb180feebf8654
TxReceipt Status Success
Block Number 7794316 (327,084 block confirmation)
TimeStamp 39 days ago (Jun-23-2021 00:01:37 AM +UTC)
From 0xa44c8b82ac2e7763cd3c2d1d7f11840a9532fcde
To 0x5411618abfbf7f63136e7dea7b91026aca666ab9
Value 1.038614627 MIB
Gas Limit 90000
Gas Used 21000
Gas Price 0.000000001 MIB (1,000 RABBIT)
Fee 0.000021 MIB
Nonce 671734